Bestanden delen

Eigenschappen

Ga naar de gewenste map en klik hier met de rechtermuisknop op. Kies het item "Eigenschappen"

 

 

 

Delen

Onder het tabblad Algemeen ziet u een overzicht van de gegevens van deze map. Klik onderin op "Delen". Er verschijnt nu een link in de het tekstvak "Public Key". Stuur deze link naar de perso(o)n(en) die u toegang wilt geven. Via deze link hebben zij toegang tot de bestanden in deze map.

 

 

 

 

  
 

Niet delen

Wanneer u deze map niet langer wilt delen, klikt u onderin op "Niet delen". De link verdwijnt en men heeft niet langer toegang via de eerder opgegeven link.